Als laatste werd bekend gemaakt wie er sportploeg van het jaar zou worden. Ook hier lagen de genomineerden erg dicht bij elkaar en was het voor sommige aanwezigen verrassend dat Creil als winnaar uit de bus kwam.

De jury motiveerde haar keuze als volgt: “Het is voor een kleine voetbalvereniging als Creil een maximale prestatie om twee jaar achter elkaar te promoveren. Ook twee jaar achtereen het tiendorpentoernooi winnen is in de polder een aansprekend resultaat. Onder leiding van de enthousiaste trainer Simon Pit is in Creil een hecht team ontstaan waardoor deze prestaties mogelijk zijn.”

De spelers van Creil kwam juichend naar voren om de beker in ontvangst te nemen. De groep was zo groot dat Veenhuis opmerkte: “Hier staat de hele voetbalclub Creil.”

Nagele

De speIers van Nagels/Woonwinkel, die ook genomineerd waren, hadden niet gerekend op een overwinning. ”We wisten vooraf dat we niet monden winnen, maar op het moment dat die envelop open gaat, zit je toch gespannen te wachten, want je weet maar nooit. Wij gunnen het Creil want ze hebben het verdiend.”

Tekst overgenomen uit De Noordoostpolder van 4 januari 1996 (door Marian Slettenhaar).

De foto uit De Noordoostpolder van donderdag 4 januari 1996.