Word ook sponsor!

Waarom sponsor worden? Naast de gemeente Noordoostpolder dragen jaarlijks ook diverse ondernemingen met veel enthousiasme flnancieel bij aan de sportverkiezingen. Deze bijdrage is van wezenlijk belang om het evenement te kunnen blijven voortzetten. Door het sponsoren van de sportverkiezingen…

  • Levert u een bijdrage aan het proflleren van de sportieve prestaties in uw eigen woon- en leefomgeving.
  • Toont u dat u trots bent op onze sporters en dat u deze prestaties waardeert.
  • Onderstreept u daadwerkelijk op een positieve manier het imago van ons gebied dat het goed leven en sporten is in de Noordoostpolder.
  • Toont u met uw bedrijf maatschappelijke betrokkenheid bij de sportverenigingen in de Noordoostpolder. Juist de wisselwerking tussen het bedrijfsleven en de sportverenigingen houdt de Noordoostpolder mede leefbaar.

Sponsor worden?

Neem contact op met Henry Nassette: 06 319 439 00