Nomineer sporters voor verkiezingen

Omcirkel met rood in uw agenda: woensdag 17 januari 2018, Sportverkiezingen Noordoostpolder! Alle sportliefhebbers zijn hierbij van harte uitgenodigd om de sportverkiezingen bij te wonen. En net zo belangrijk: iedereen wordt in de gelegenheid gesteld nominaties in te sturen. Die kunnen tot en met 26 november worden ingediend door een mail te sturen naar info@sportverkiezingennoordoostpolder.nl.…